ข้อตกลงการใช้งาน

ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของ เว็บไซด์ houseblocks.co ผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาชม houseblocks.co ต้องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของ เราดังนี้

1. เว็บไซด์ houseblocks.com เป็นแหล่งความรู้ ข้อมูล คำแนะนำ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้กับ ผู้ที่สนใจตกแต่งบ้าน และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน

2. ข้อความต่างๆ ที่อยู่ใน เว็บไซด์ houseblocks.co เขียนขึ้นโดย ประสบการณ์จากการทำงาน ซึ่งใช้ข้อมูล ข่าวสาร อ้างอิงจากการทำงาน และความคิดเห็นส่วนตัว ณ ช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ หรือเข้ามาอ่านจะต้องยอมรับว่า ข้อมูล ข่าวสาร หรือการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในภายหลังอาจทำให้เกิดเนื้อหา และคำแนะนำใหม่ ๆ ที่ต่างออกไปได้

3. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ หรือเข้ามาชม เว็บไซด์ houseblocks.co ต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อเขียน เนื้อหา องค์ประกอบ และบทความต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ อ้างอิงในการฟ้องร้อง เพื่อเรียกค่าเสียหาย หรือค่าชดเชย และค่าตอบแทนต่างๆ รวมทั้งต้องไม่อ้างใช้เป็นพยานในศาล เนื่องจากข้อความ คำแนะนำต่าง ๆ ในเว็บไซด์ นี้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต เกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ของผู้เขียนเองในขณะที่เขียนบทความเท่านั้น เว็บไซด์ houseblocks.co และผู้เขียน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคน ไม่ต้องรับผิดชอบถึงผลเสีย หรือผลกระทบที่อาจเกิดตามมาจากผลของข้อความหรือคำแนะนำนั้นๆ ดังนั้น ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ หรือเข้ามาชมควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน

4. ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ เนื้อหา รูปภาพ องค์ประกอบและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏใน เว็บไซด์ houseblocks.co ตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ เว็บไซด์ houseblocks.co ก่อน ยกเว้นไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต เมื่อเป็นการทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อการวิจัย หรือการศึกษา หรือการทำรายงานที่ไม่ได้กระทำเพื่อหาประโยชน์ หรือหากำไรทางการค้า หรือเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนทางการเงินเป็นการส่วนตัว และจะต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของ เว็บไซด์ houseblocks.co โดยต้องมีการแสดงให้รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และแสดงถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของ เว็บไซด์ houseblocks.co ลงไว้ในงานนั้น ๆ ด้วย

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบทันทีในข้อความ และความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น ๆ

6.โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ

7. ผู้เกี่ยวข้องใน เว็บไซด์ houseblock.co ทุกคน ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ หรือเข้ามาชม รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก เว็บไซด์ อื่น ๆ ที่ถูก link ออกไปจาก website นี้

8. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการ “แจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาเสม” และส่งอีเมลมาที่. amaviya@gmail.com

9. เว็บไซด์ houseblocks.co ไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำเครื่องหมายบริการ คำว่า เว็บไซด์ houseblocks.co หรือสัญลักษณ์ ใด ๆ ของ เว็บไซด์ houseblocks.co ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ เว็บไซด์ houseblocks.co เสียก่อน