House Blocks

ห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่น

ทุกช่วงเวลาในบ้าน.. ล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าการทำกิจวัตรประจำวัน หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆต่างก็มีความหมาย โดยเฉพาะในวันหยุดที่แสนสบาย เพราะบ้านเป็นที่ที่คุณใช้ชีวิตได้อย่างที่ใจต้องการ ไม่ต้องหนีไปพักผ่อนไกลที่ไหน เพราะที่พักใจสามารถสร้างได้ง่ายๆในบ้านของคุณเอง

Continue Reading

ห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่น.. บอกเล่าเรื่องราว

ห้องนั่งเล่น เป็นห้องที่มีความสำคัญห้องหนึ่งในบ้าน และในปัจจุบัน.. ห้องนี้ยังทำหน้าที่สองบทบาทในเวลาเดียวกัน นอกจากบ่งบอกถึง ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยแล้ว ย้งเป็นพิ้นที่ ความสุข ความสนุก และความบันเทิงสำหรับครอบครัวหลังสิ้นสุดวัน หรือทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดสำหรับครอบครัว

Continue Reading

Back to Top