House Blocks

ห้องนอน

Bedroom: การออกแบบที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ

ประมาณหนึ่งในสามของชีวิตของคนเรา คือ “นอนหลับ” ความสะดวกสบายและผ่อนคลาย.. จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับแนวคิดการออกแบบ “ห้องนอน” ไม่ว่าสำหรับ เขา หรือ เธอ

Continue Reading

ห้องนอน

Set the Mood: ห้องนอนในฝัน

เมื่อพูดถึงการออกแบบ พิ้นที่ส่วนตัว ที่ให้ความรู้สึก สงบ, อบอุ่น, ปลอดภัย และเหมาะกับการพักผ่อนนั้นอาจจะดูเหมือนง่าย แต่จริง ๆ แล้ว การคิดและการออกแบบพื้นที่ที่เรียบง่ายและดูดี กลับเป็นงานที่ยากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ห้องนอน” ทำไม?

Continue Reading

ห้องนอน

ห้องนอน

ความสงบ และผ่อนคลาย เริ่มต้นที่ห้องนี้ “ห้องนอน” จัดห้องนอนให้ อบอุ่น ลงตัว บรรยากาศนุ่มนวลชวนฝัน ให้สมกับเป็น “โอเอซิส” ของการพักผ่อนท่ามกลางความวุ่นวายกับ การงาน, ภาระหน้าที่ ในชีวืตประจำวัน เพื่อเติมพลังให้พร้อมรับวันใหม่ เพราะห้องนอนเปรียบเสมือน พื้นที่ส่วนตัว หรือ  ...

Continue Reading

ห้องนอน

ห้องนอนเด็ก

คุณคิดว่าห้องไหน.. เป็นระเบียบน้อยที่สุดในบ้าน? สำหรับครอบครัวที่มีเด็กอยู่ในบ้าน “ห้องนอนเด็ก” คงเป็นคำตอบที่อยู่ในใจหลายคนเป็นแน่ การดูแลรักษาห้องนอนเด็กๆ ให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ก็เหมือนกับการทำสงครามย่อยๆ เพราะต้องเก็บกวาดกันไม่มีที่สิ้นสุด  ...

Continue Reading

Back to Top