House Blocks

ห้องน้ำ

สื่งที่คุณต้องรู้… ก่อนปรับปรุงห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นห้องที่มีความสำคัญห้องหนึ่งในบ้าน เพราะเป็นห้องที่หลาย ๆ คนเปิดเข้า-ออกเพื่อใช้กันตลอดทั้งวัน แต่เมื่อพูดถึงการ ตกแต่งห้องน้ำ หรือ ปรับปรุงห้องน้ำ ยังมีสื่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เจ้าของบ้านหลาย ๆ คนอาจมองข้ามไป วันนี้ houseblocks จึงขอนำเสนอข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย..

Continue Reading

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นห้องที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้มากที่สุด แต่ถึงอย่างไรนั้น ห้องน้ำ ก็ไม่ใช่ห้องส่วนตัว เพราะเป็นห้องที่หลายๆคนเปิดเข้า-ออกเพื่อใช้กันตลอดทั้งวัน ทำให้พื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรนี้ ต้องรับบทหนัก ทั้งเก็บของช้ืนเล็กชิ้นน้อย และดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ...

Continue Reading

Back to Top