House Blocks

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องรับประทานอาหาร: บอกกล่าวเล่าเรื่อง

อาหารมื้อค่ำกับครอบครัว บรรยากาศที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวาใน “ห้องรับประทานอาหาร” เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว พื้นที่นี้สามารถพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันได้ทุกวัน เพราะเป็นสถานที่พิเศษในบ้านคุณ!

Continue Reading

ห้องรับประทานอาหาร

วางผัง.. ห้องรับประทานอาหาร

ห้องรับประทานอาหาร พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนที่มีการใช้บ่อย ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์และของของตกแต่งควรมีลักษณะทนทานและทำความสะอาดง่าย แต่หากคุณไม่มีพื้นที่สำหรับห้องรัปะทานอาหารไว้โดยเฉพาะ อาจแบ่งพื้นที่บางส่วนของห้องนั่งเล่น

Continue Reading

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องรับประทานอาหาร

คุณทานอาหารกับครอบครัวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? อาหารจะอร่อยเพื่มขึ้นเมื่อทุกคนได้นั่งโต๊ะทานอาหารร่วมกัน โตีะอาหารจึงไม่ใช่เพียง “เฟอร์นิเจอร์” ชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นส่วนสำคัญของบ้านที่ทุกคนสามารถแบ่งปันและใช้เวลาดีๆร่วมกันได้อีกด้วย

Continue Reading

Back to Top