House Blocks

ซ่อมแซม

ซ่อมแซมงานไม้

บ้านส่วนใหญ่มักมีสิ่งของ หรือเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งพื้นผิวไม้ ซึ่งดูแข็งแรงแต่ก็เสียหายได้ง่าย ไม้ชนิดต่างๆมีความแข็งและสีที่แตกต่างกัน ความร้อนและรอยขีดข่วนต่างสร้างความเสียหายให้ไม้พอๆกัน หรือการถูกแสงแดดจัดเป็นเวลานาน ก็ส่งผลกระทบได้ การ”ซ่อมแซมงานไม้“จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Continue Reading

ซ่อมแซม

ดูแลและซ่อมแซม

บ้าน นอกจากการทำความสะอาดเป็นประจำแล้ว วัสดุและพื้นผิวบางชนิดยังต้องการๆดูแลเป็นพิเศษ เมื่อพบความเสียหายหรือชำรุดควรทำการซ่อมแซมโดยเร็ว เพราะการทิ้งไว้เป็นเวลานานนอกจากทำให้การซ่อมแซมยากขึ้นแล้ว ชื้นส่วนที่แตกหักอาจสููญหายไปก่อนที่จะได้รับการแก้ไขหรือซ่อมแซม

Continue Reading

Back to Top