House Blocks

ทำความสะอาด

ดูแลรักษา.. ลานบ้าน

พื้นที่ว่างรอบ ๆ บริเวณบ้าน หรือที่เรามักเรียกกันว่า “ลานบ้าน” เป็นพิ้นที่ที่อยู่นอกบ้านแต่ยังมีความเป็นส่วนตัว ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครอบครัว หรือเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าวง ๆ สำหรับเพื่อนฝูง หรือรับรองแขก สำหรับผู้มาเยือน

Continue Reading

ทำความสะอาด

ทำความสะอาดห้องน้ำ

ห้องน้ำ เป็นห้องหนึ่งที่สำคัญภายในบ้าน และเป็นห้องที่ใช้งานสำหรับทุกคนภายในบ้าน จึงควรเป็นระเบียบและสวยงาม ด้วยรูปลักษณ์ที่ แห้ง-สะอาด สามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่าง การทำความสะาดห้องน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ..

Continue Reading

ทำความสะอาด

การดูแลรักษาผ้าม่าน

ผ้าม่าน, มู่ลี่, เป็นของตกแต่งที่มีอยู่ในแทบทุกบ้าน “ผ้าม่าน” ถือเป็นของตกแต่งภายในบ้านที่นอกจากช่วยเพิ่มความสวยงามแล้ว ผ้าม่านยังช่วยบดบังหรือลดทอนแสงแดดจากภายนอกที่ส่องเข้ามาภายในบ้านได้เป็นอย่างดี

Continue Reading

Back to Top