House Blocks

การใช้สี

Color Schemes: สีสันของความสนุก

เมื่อพูดถึงสีสันคุณสามารถคิดนอกกรอบได้… คุณชอบสีเหลืองมะนาว?, สีฟ้าเทอร์คอยส์? แดงแบบมะเขือเทศ? หรือบอุ่นแต่เชื้อเชิญ? สีสันมากมายมีให้เลือก. แต่สิ่งสำคัญคือ การค้นพบและการตัดสินใจเลือกสีก่อนที่จะเริ่มต้น

Continue Reading

การใช้สี

สว่างหรือมืด

การใช้สีโทนสว่างหรือสีโทนเข้ม ส่งผลให้ภายในห้องดูสว่างไสวหรือมืดทึมได้ แต่ในขณะเดียวกันสีเดียวกันแต่ต่างเฉดหรือต่างน้ำหนัก ก็ส่งผลถึงความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วย หรือหากนำไปใช้เพื่อสร้างความรู้สึกที่ชัดเจนของห้องก็อาจใช้โทนสีเดี่ยวๆได้เช่นกัน

Continue Reading

การใช้สี

เปลี่ยนความรู้สึกด้วยสี

สีสันสร้างความรู้สึกสดใส, อบอุ่น หรือ เงียบสงบและปลอดภัย การเลือกใช้สีสำหรับการตกแต่งบ้านจึงมีความสำคัญ เพราะทุกช่วงเวลาในบ้านล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าการทำกิจวัตรประจำวัน หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆต่างก็มีความหมาย คุณจะทำอย่างไรเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจ  ...

Continue Reading

การใช้สี

การใช้สีในงานตกแต่ง

สีแต่ละสี มีคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถสร้างอารมณ์ และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปให้กับห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน เราสามารถเลือกใช้โทนสีต่างๆ เพื่อกำหนดรูปลักษณ์ของห้อง หรือสร้างความรู้สึกของทั้งห้องเลยก็ได้ จึงควรเลือกใช้สีอย่างระมัดระวัง แต่หากพูดถึงการตกแต่งบ้านในแต่ละห้อง ถ้าจะเริ่มนับจากหนึ่ง  ...

Continue Reading

Back to Top