House Blocks

ทำความสะอาด

ดูแลรักษา.. ลานบ้าน

พื้นที่ว่างรอบ ๆ บริเวณบ้าน หรือที่เรามักเรียกกันว่า “ลานบ้าน” เป็นพิ้นที่ที่อยู่นอกบ้านแต่ยังมีความเป็นส่วนตัว ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครอบครัว หรือเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าวง ๆ สำหรับเพื่อนฝูง หรือรับรองแขก สำหรับผู้มาเยือน

Continue Reading

ตกแต่งบ้าน

แสงสว่าง ..ภายในบ้าน

แสงสว่าง มีบทบาทในหลาย ๆ ด้านของบ้านทุกหลัง การสร้างแผนแสงสว่างสำหรับบ้านจึงมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสำหรับบ้านหลังใหม่หรือแก้ไขแสงสว่างในบ้านหลังเดิม เพราะแสงมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา

Continue Reading

Back to Top