ห้องรับประทานอาหาร

วางผัง.. ห้องรับประทานอาหาร

ห้องรับประทานอาหาร พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนที่มีการใช้บ่อย ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์และของของตกแต่งควรมีลักษณะทนทานและทำความสะอาดง่าย แต่หากคุณไม่มีพื้นที่สำหรับห้องรัปะทานอาหารไว้โดยเฉพาะ อาจแบ่งพื้นที่บางส่วนของห้องนั่งเล่น

Continue Reading