House Blocks

กรีนไอเดีย

Are You Living Green?

Living green ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทาตัวเองด้วยสีเขียว หรือทุกอย่างรอบ ๆ ตัวเป็นสีเขียว แต่เราหมายถึง การดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การกิน การอยู่ และเสื้อผ้าที่เราใส่ หรือสิ่งของที่เราใช้ทั้งที่บ้าน จนถึงที่ทำงาน

Continue Reading

ตกแต่งบ้าน

เพิ่มสีสันด้วย… หมอนตกแต่ง

สวัสดีกลางเดือนกันยายน! ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราพูดถึง “ตกแต่งบ้าน… ไม่ได้ยากอย่างที่คิด” เพื่อเป็นพื้นที่ ๆ ได้ทั้ง “ประโยชน์ใช้สอยและประโยชน์ใช้สวย” สำหรับทุกคนในครอบครัว เนื่องจากมุมมองมีอยู่ทุกหนทุกแห่งภายในบ้าน!!

Continue Reading

Back to Top