ห้องครัว

Kitchen Remodeling: ก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา

การปรับปรุงห้องครัวเก่า สามารถสร้างปัญหาที่ใหญ่ได้ แม้ห้องครัวนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม เพราะ ห้องครัว เป็นห้องที่ใช้บ่อยที่สุดในบ้าน การปรับปรุง ห้องครัว จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำได้ในวันเดียวเสร็จ นอกจากต้องใส่ใจเรื่องแบบและงบประมาณในกระเป๋าแล้ว…

Continue Reading