การดูแลรักษาบ้าน

การจัดเก็บภายในบ้าน

การจัดเก็บ ภายในบ้านควรคัดแยกของที่ต้องใช้บ่อย และของที่ไม่ค่อยได้ใช้ ควรวางแผนการเก็บของที่ใช้บ่อยให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่าย และพื้นที่เข้าถึงได้ยากกว่าสำหรับเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Continue Reading