กรีนไอเดีย

ป้องกันและควบคุมศัตรูพีช”สวนผักในเมือง”

Follow me

maviya

webmaster at iwilldecor
เขียนบล็อก, ออกแบบตกแต่งบ้าน, นอกจากนี้ยังปลูกต้นไม้และทำสวนอีกด้วย
Follow me

การทำ “สวนผักในเมือง” มักนิยมการทำสวนแบบอินทรีย์ เพราะเป็นระบบการจัดการ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสมดุล และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ใช่วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช แต่จะใช้สารอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ผู้บริโภค และความอุดมสมบูรณ์ของ ดืน น้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่จะเป็นผลดีกับ “สวนผักในเมือง” ของเรา

 

Organic Garden

 

ศัตรูพืช (pests) หมายถึง สัตว์ พืช เชื้อโรค หรือ สิ่งมีชีวิตอื่นใด ที่ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ระบบการผลิตทางการเกษตร ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น แมลงและสัตว์ศัตรูพืชที่กัดกินหรือเจาะดูด โรคพืชที่เข้าทำลายส่วนต่างๆ ของพืชจนเน่าเสีย หรือการถูกวัชพืชครอบงำจนทำให้พืชปลูกแคระแกรน ความเสียหายมีตั้งแต่ผลผลิตยังเก็บเกี่ยวได้บ้าง จนถึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยกับ “สวนผักในเมือง” ของเรา.

กลุ่มของศัตรูพืช

1. โรคพืช (plant diseases) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ผิดไปจากพืชปกติ เกิดจากการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดจากสิ่งมีชีวิตเรียกว่า โรคมีเชื้อ
2. วัชพืช (weeds) หมายถึง พืชใดๆ ก็ตามที่ขึ้นปะปนในพืชปลูก และหากปล่อยทิ้งไว้แล้วจะทำให้เกิดความเสียหายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
3. แมลงศัตรูพืช (insect pests) จัดเป็นกลุ่มเล็กๆ ในกลุ่มแมลงด้วยกัน คาดว่ามีจำนวนมากที่สุดเพียง 10,000 ชนิด หรือ ไม่เกินร้อยละ 2 ของแมลงทั้งโลกที่ได้จำแนกไว้แล้ว (van Lenteren, 1993)
4. สัตว์ศัตรูพืช (animal pests) รวมเอาสัตว์ทุกชนิดที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชที่ปลูก สัตว์ศัตรูพืชนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นทั้งหมด

การป้องกันศัตรูพืช:

•ดิน หมายถึง การเตรียมดินก่อนปลูก เพื่อสุขภาพที่ดีของดิน และใข้ปุ๋ยหมักธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยปรับโครงสร้างของดิน และยังเพื่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทำให้พืชผักเจริญเติบโตและงอกงามได้ดี

•ลดที่อยู่อาศัยของแมลง ดูแลแปลงผักและบริเวณโดยรอบให้สะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจสวนของคุณ สะอาด ไม่มีเศษขยะ หรือวัชพืช เติบโตในแปลงผักของคุณ “ขยะในแปลงสวนเกษรจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงได้เป็นอย่างดี”

•การดูแลรักษาแปลงเกษรให้สะอาด เพื่อลดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การระบาด รวมถึงไถหรือพรวนดินเพื่อกำจัดศัตรูพืชในดิน

•ใช้วัสดุคลุมดิน เช่น สาหร่าย ฟาง หรือหญ้าแห้ง สาหร่ายมีองค์ประกอบเช่นสังกะสี, เหล็ก, แบเรียมแคลเซียม และกำมะถัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความแข็งแรงในต้นพืช และสาหร่ายทะเลยังช่วยไล่ทากอีกด้วย

•จัดระบบการให้น้ำ มีกำหนดการรดน้ำ แปลงผักหรือแปลงเกษรที่มีความเปียกชื้นตลอดเวลา ส่งเสริมให้เกิดแมลงและเชื้อราระบาด เช่น การให้น้ำล้างใบผักตอนเช้าเพื่อป้องกันราน้ำค้าง การให้น้ำฉีดพ่นยอดต้นพืชเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟในหน้าแล้ง

•พืชหมุนเวียน ปลูกพืชหลากหลาย หมุนเวียน ไม่ให้เกิดเป็นแหล่งโรคและแมลง แมลงศัตรูพืชมักจะมีเฉพาะเจาะจงในพืชชนืดนั้นๆ การจัดการระบบการปลูกพืช เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชกีดขวางเพื่อไล่แมลง การปลูกพืชร่วมเพื่อไล่แมลงและป้องกันโรค การปลูกพืชล่อแมลงออกจากพืชหลัก และการปลูกดอกไม้รอบๆแปลงเพื่อล่อแมลงศัตรูธรรมชาติ

การควบคุมศัตรูพืช:

•จับด้วยมือ: มันอาจจะฟังดูน่าเบื่อ! แต่การใช้มือจับแมลง เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมศัตรูพืช ด้วยมือของคุณทำให้ได้สังเกตุและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ถึงชนิดของแมลงศัตรูพืช

•น้ำสบู่: หากปัญหาศัตรูพืชของคุณคือไร หรือเพลี้ย สบู่ฆ่าแมลงเป็นตัวเลือกที่ดี น้ำสบู่ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากสัตว์ จะละลายผิวของแมลง คุณต้องฉีดสเปรย์สบู่โดยตรงไปยังแมลง “ไม่ควรใช้ผงซักฟอก”

•สเปรย์น้ำมัน: เช่นเดียวกับสบู่ฆ่าแมลง, สเปรย์น้ำมันส่วนใหญ่ควบคุมเพลี้ยและไร แต่สเปรย์ยังควบคุมแมลงหนอนและแมลงวันสีขาว และยังควบคุมแมลงไข่และสปอร์บนต้นไม้

•สมุนไพร: พืชสมุนไพรมีหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ในการใช้ป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืช อีกทั้งบางชนิดยังสามารถช่วยในการควบคุมโรคพืชได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี การใช้พืชสมุนไพร ควรมีความระมัดระวังในการใช้ งวน เพราะหากใช้ในปริมาณหรือความเข้มข้นสูงเกินไปก็อาจส่งผลเสียหายให้แก่พืชที่ปลูกได้

*แบคทีเรีย: เช่น เชื้อ BT (Bacillus thuringiensis) ควบคุม หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบกระหล่ำ หนอนส้มแก้ว BT เป็นแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบในดิน เมื่อแมลงกัดกินแปลงผักที่ได้รับการฉีดพ่นด้วย BT จะหยุดกินพืชและตายภายในไม่กี่วัน แต่ข้อควรระวัง คือ BT ยังสามารถฆ่าแมลงที่เป็นประโยชน์

*เชื้อรา: เช่น เชื้อราเขียว (Metarhizium Anisopliae) ควบคุมหนอนด้วงแรดมะพร้าว หนอนด้วงหนวดยาว ตั๊กแตนปาทังก้า มวน แมลงเจาะผลกาแฟ แมลงสาบ ปลวก แมลงศัตรูอ้อย ด้วงงวง

•ปลูกเป็นแนว: ดูแลการปลูกตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงการตัดแต่งกิ่งใบ เช่น การตัดแต่งกิ่งแปลงเกษรเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 80 ของแสงธรรมชาติช่วยป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดี

•แมลงที่เป็นประโยชน์: ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้มีศัตรูทางธรรมชาติเข้าอยู่อาศัยอยู่ในแปลงเกษร เป็นการป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืช

*ไส้เดือนฝอย เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จนมีการจัดเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง แต่ยังพอมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดเช่น หนอนกินใต้ผิวเปลือก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกอกล้วย ด้วงหมัดผัก ด้วงงวงมันเทศ แมลงวันผลไม้ ปลวก อย่างไรก็ดี ไส้เดือนฝอยเองก็จัดเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงควรมีความระมัดระวังในการใช้ไส้เดือนฝอยเป็นศัตรูธรรมชาติ.

 

Leave a Reply