ทำความสะอาด

ดูแลรักษา.. ลานบ้าน

Follow me

maviya

webmaster at iwilldecor
เขียนบล็อก, ออกแบบตกแต่งบ้าน, นอกจากนี้ยังปลูกต้นไม้และทำสวนอีกด้วย
Follow me

พื้นที่ว่างรอบ ๆ บริเวณบ้าน หรือที่เรามักเรียกกันว่า “ลานบ้าน” เป็นพิ้นที่ที่อยู่นอกบ้านแต่ยังมีความเป็นส่วนตัว ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครอบครัว หรือเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าวง ๆ สำหรับเพื่อนฝูง หรือรับรองแขก สำหรับผู้มาเยือน

 

 

ลานบ้าน หรือ พิ้นที่รอบ ๆ บ้าน ที่ขาดการดูแลมานาน ทำให้ดูแล้วไม่สดชื่น ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ส่วนที่เหลือรวมถึงบ้านที่อาศัยอยู่นั้น หม่่นหมองตามไปด้วย การปรับปรุงฟื้นฟูลานบ้านและสนามหญ้ารอบบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหญ่เสมอไป เพียงรู้จักวางแผนและเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม อาศัยการหาขัอมูลหรืออาจมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสวนบวกกับความตั้งใจที่จะปรับปรุง เท่านี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ลานบ้าน หรือบริเวณรอบ ๆ บ้านคุณได้แล้ว

 

 

การปรับปรุง ลานบ้าน หรือพื้นที่รอบๆบ้าน ควรเริ่มจากการปรับแต่งเล็กน้อยๆที่ไม่ต้องใช้เงิน หรือเวลามากนัก ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกดีกับสวนและพื้นที่รอบๆบ้านที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นกำลังใจให้อยากทำต่อไปอย่างจริงจังมากขึ้นอีกด้วย

เก็บกวาดและซ่อมแซม

นอกชานหรือลานหน้าบ้าน หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแล ปัญหาที่พบบ่อย คือ วัชพืชขึ้นรก แผ่นปูพื้นหลุดร่อน หรืออารมีตะไค้ร คราบเชื้อรา หรือแม้แต่รอยด่าง แค่การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ก็ช่วยทำให้ดูดีขึ้นได้

ซากปรักหักพัง เศษของเหลือใช้ หรือเศษกิ่งไม้ ใบไม้ใบหญ้า วัชพืช ลองหาพื้นที่ส่วนหนึ่ง บริเวณหลังบ้านนำไปรวมกันไว้ อาจขุดหลุมสำหรับใส่รวมกันเพื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้ ในสวนหรือสนามหญ้าอนาคตได้

คราบเชื้อราหรือน้ำหยด ก็อกน้ำตรวจดูน้ำหยดหรือไม่ เพราะน้ำที่รั่วหรือหยดมักทำให้พื้นลื่นและเป็นรอยด่าง หรืออาจมีคราบเชื้อราอีกด้วย

แผ่นปูพื้น ซ่อมแซมแผ่นปูที่ชำรุด หรือหามาเปลี่ยนใหม่ แต่หากหาแผ่นปูที่เหมือนแบบเดิมไม่ได้ ให้สลับแผ่นที่อยู่ในสภาพดีมาสลับเปลี่ยนไปไว้ในตำแหน่งที่ลับดาแทน

วัชพืช หากจำเป็นต้องใช้น้ำยากำจัดวัชพืช ศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียด และทดสอบบนแผ่นปูในบริเวณเล็กๆก่อน เพราะน้ำยาบางชนิดอาจก่อความเสียหายกับแผ่นปูได้

ปรับระดับ ตรวจดูว่าพื้นที่เรียบเสมอกันหรือไม่ ควรแก้ไขปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน

 

Leave a Reply